Elementy Zasadnicze

Interaktywna Tusza Wołowa

Kark Rozbratel Łopatka Antrykot Szponderśrodkowy Polędwica Rostbef Łata Mostek Udziec Goleń Krzy-żowa Krzy- żowa

Elementy zasadnicze

W pierwszej fazie rozbioru następuje podział póltruszy na ćwierci a następnie na elementy zasadnicze. Następnie z elementów zasadniczych wykrawane są elementy handlowe a z nich porcje kulinane.

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Kark z kością (1630)

Kark z kością (1630)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Elementy tuszy wołowej uzyskiwane w procesie rozbioru możemy podzielić na różne kategorie. Podstawowymi grupami są przede wszystkim części zasadnicze i handlowe. Znajomość terminologii używanej przez dostawców mięsa, jak i przez poszczególnych klientów, pozwoli dużo lepiej rozumieć oczekiwania danej osoby i samemu precyzyjnie wyrażać swoje wymagania. Z tego powodu warto więc zgłębić zagadnienie, jakim jest podział tuszy wołowej i dowiedzieć się, jakie elementy wołowe powstają w pierwszym etapie rozbioru.

Podział tuszy wołowej – wiedza istotna dla rzeźników, handlowców i klientów

 

Podział tuszy wołowej jest zagadnieniem, któremu uwagę poświęcają nie tylko rzeźnicy, ale również osoby, które zajmują się sprzedażą mięsa. Świadomość konsumencka znacznie zwiększyła się bowiem w ostatnich latach i oczekiwania klientów stały się dużo bardziej sprecyzowane. Osoby zdające sobie sprawę z potencjału kulinarnego wołowiny coraz częściej wykorzystują mniej popularne elementy tuszy wołowej, które świetnie sprawdzają się w niektórych okolicznościach. Właśnie z tego powodu konieczne jest poszerzanie swojej wiedzy na temat różnych produktów. Zanim jednak poznamy części tuszy wołowej i cechy, którymi charakteryzują się poszczególne elementy wołowiny, warto zrozumieć najważniejsze pojęcia związane z tym zagadnieniem.

Terminy stosowane do określania elementów tuszy wołowej

 

Gdy chcemy zdobyć informacje na temat podziału tuszy wołowej bardzo często możemy natknąć się na terminy takie jak „elementy zasadnicze” i „elementy handlowe”. Co jednak oznaczają te pojęcia? Elementy zasadnicze to takie części tuszy lub półtuszy wołowej, których kształt wyznaczany jest przez budowę anatomiczną zwierzęcia, a więc jego układ kości i mięśni. Są one więc efektem podstawowego podziału, który dokonuje się podczas rozbioru mięsa. Handlowe elementy tuszy wołowej powstają natomiast po wykrojeniu odpowiednich części z elementów zasadniczych. Części te mogą zostać także przerobione na gotowe porcje kulinarne przeznaczone do przyrządzenia danej potrawy.

Tusza wołowa – elementy

Poszczególne elementy tuszy wołowej charakteryzują się innymi właściwościami, dlatego wykorzystywane są do przyrządzania różnych potraw. Znajomość zastosowania danej części jest szczególnie ważna dla osób zajmujących się sprzedażą mięsa oraz przygotowywaniem posiłków. Warto więc poznać podział tuszy wołowej, który pozwoli lepiej zrozumieć charakterystykę elementów wołowych.

Wyróżniamy zatem części takie jak: kark, rozbratel, łopatka, mostek, antrykot, szponder środkowy, rostbef, polędwica, łata, krzyżowa, udziec, goleń.

Jak wykorzystać wiedzę o podziale tuszy wołowej?

Gdy potrafimy odróżnić od siebie poszczególne elementy mięsa wołowego, jesteśmy w stanie dużo lepiej dobrać produkt odpowiedni do naszych wymagań. Wiedza na temat podziału tuszy wołowej jest więc przydatna nie tylko dla rzeźników, ale także dla każdej osoby, która odbiera mięso z rzeźni, bez względu na to, czy wykorzystuje je w celu przyrządzenia posiłku czy sprzedaży w sklepie mięsnym. Dzięki znajomości terminów określających wchodzące w skład tuszy wołowej elementy jesteśmy w stanie precyzyjnie wyrazić swoje oczekiwania i mieć pewność, że komunikacja z dostawcą będzie znacznie łatwiejsza.