Łata

(2200)

Łata z bawetami jest przygotowywana z ćwierćtuszy tylnej (1010) poprzez cięcie rozpoczynające się na wysokości powierzchniowego pachwinowego węzła chłonnego, przepołowienie M. rectus abdominus i kontynuowanie wzdłuż konturu biodra aż do trzynastego żebra, prowadząc cięcie wzdłuż konturu żebra do powierzchni brzusznej. Część włóknista linii białej (linea alba) po stronie brzusznej ćwierćtuszy jest oddzielona.

Niezbędne do określenia:
● M. cutaneus trunci zachowany lub usunięty,
● gruczoł i warstwa tłuszczu pod M. cutaneus trunci zachowane lub oddzielone

Film Instruktażowy z Rozbioru

Cięcia z tego elementu

Przepona (2190)

Przepona (2190)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"