Strona Główna E Cięcie E Ćwierćtusza Przednia Pistoletowa z Łatą (1050)

Ćwierćtusza Przednia, Cięcie Pistoletowe

(1050)

Ćwierćtusza przednia popistoletowa z łatą jest przygotowywana z półtuszy (1000) i składa się z elementu ćwierćtuszy wyciętego do określonego żebra po wycięciu ćwierćtuszy tylnej cięcie pistoletowe (1020). Mostek z kością (1643) z łatą pozostaje przy ćwierćtuszy przedniej.

Niezbędne do określenia:
● liczba żeber w ćwierćtuszy (od 5 do 9 żeber),
● przepona zostawiona lub oddzielona,
● długości żebra mierzona od oka mięśnia najdłuższego grzbietu.

Film Instruktażowy z Rozbioru

Cięcia z tego elementu

Przepona (2190)

Przepona (2190)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Kark bez kości (1630)

Kark bez kości (1630)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Kark z kością (1630)

Kark z kością (1630)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Film Instruktażowy z Rozbioru