Strona Główna E Elementy Zasadnicze E Udziec z kością (1503)

Udziec z kością

(1500-1503)

Udziec z kością wycina się z ćwierćtuszy tylnej (1010) przez cięcie rozpoczynające się od biodrowego węzła chłonnego do kulszowego węzła chłonnego prowadzone wzdłuż (blisko) kości biodrowej.

Niezbędne do określenia:
● powierzchniowy, pachwinowy węzeł chłonny zachowany lub usunięty;
● fragmenty kości miednicy i powierzchniowa tkanka włóknista zostawione lub oddzielone;
● krzyżowa ogonek (2130) usunięta lub zostawiona.

Film Instruktażowy z Rozbioru

Cięcia z tego elementu

Zrazowa Górna (2010)

Zrazowa Górna (2010)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Nadpręże (2364)

Nadpręże (2364)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Ligawa (2040)

Ligawa (2040)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Zdrazowa dolna (2050)

Zdrazowa dolna (2050)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Ligawa (2040)

Ligawa (2040)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Skrzydło (2070)

Skrzydło (2070)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Zrazowa dolna (2050)

Zrazowa dolna (2050)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Kark z kością (1630)

Kark z kością (1630)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"