Strona Główna E Udziec E Skrzydło z Ogonkiem Krzyżowej (2060)

Skrzydło z Ogonkiem Krzyżowej

(2060)

Skrzydło z ogonkiem krzyżowej pochodzi z udźca z kością (1500-1503) oryg. 1500 i jest oddzielone anatomicznie wzdłuż naturalnych połączeń pomiędzy zrazową górną (2010) i zrazową dolną z ligawą i nadprężem (2020). Rzepka, torebka stawowa oraz przyległa tkanka łączna są oddzielone.

Niezbędne do określenia:
● mięsień M. cutaneus trunci zachowany lub oddzielony,
● zdefiniowanie stopnia odsłonięcia dalszych okrągłych mięśni na końcu krzyżowej.

Główne mięśnie skrzydła:

Film Instruktarzowy z Rozbioru

Pozostałe Cięcia z Elementu Udziec

Nadpręże (2364)

Nadpręże (2364)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Ligawa (2040)

Ligawa (2040)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Ligawa (2040)

Ligawa (2040)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"