Strona Główna E Elementy Zasadnicze E Rozbratel z Kością (1617)

Rozbratel z kością

(1615-1617)

Rozbratel z kością jest przygotowywany z ćwierćtuszy przedniej (1063) po oddzieleniu mostka z kością (1643) i antrykotu z okrywą i z kością (1604). Kark z kością (1630) jest odcinany od ćwierćtuszy przedniej za pomocą prostego cięcia równoległego dogłowowego do pierwszego żebra i przez punkt styczny siódmego kręgu szyjnego i pierwszego kręgu piersiowego. Rozbratel z kością zawiera od czterech do sześciu żeber, jest oddzielony od części brzusznej linią cięcia w odległości
około 75 mm od oka mięśnia M. longissimus dorsi równolegle w stosunku do kręgosłupa do pierwszego żebra. Pasmo tłuszczu umiejscowione przy grzbietowej krawędzi jest usuwane wraz z luźną tkanką mięśniową.

Wymaga dookreślenia:
● liczba żeber (4 do 6 żeber),
● odległość od oka mięśnia,
● M. subscapularis zachowany lub usunięty,
● Ligamentum nuchae zachowane lub usunięte.

Film Instruktażowy z Rozbioru

Cięcia z tego elementu

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"