Strona Główna E Elementy Zasadnicze E Szponder Środkowy (1694)

Szponder środkowy

(1686-1694)

Szponder środkowy (krótkie żebra) jest przygotowywany z ćwierćtuszy przedniej (1063) po oddzieleniu mostka z kością (1643), antrykotu z okrywą i z kością (1604) i rozbratla z kością (1617). Linia cięcia dla szpondra przebiega w przybliżeniu 75 mm od oka mięśnia M. longissimus dorsi i równolegle w stosunku do kręgosłupa. M. cutaneus trunci zostaje usunięty chyba, że specyfikacja zawiera inne wytyczne.

Niezbędne do określenia:
● liczba żeber (1 do 9 żeber) i położenie żeber,
● M. cutaneus trunci zachowany,
● M. laterissimus dorsi zachowany lub usunięty,
● pokrywa tłuszczu zachowana lub usunięta,
● przepona zachowana lub oddzielona,
● wymogi dotyczące rozmiarów pociętych porcji.

Film Instruktażowy z Rozbioru

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"