Goleń Pręga i Nadpręże z Kością

(1680)

Goleń (pręga) z kością, przednia i tylna jest przygotowywana z ćwierćtuszy przedniej lub tylnej (grupa mięśni prostowników/zginaczy). Kończyna przednia jest oddzielona za pomocą cięcia prowadzonego za linią oddzielania mostka od ćwierćtuszy, przez M. triceps brachii i M. biceps brachii oraz grzbietowego końca kości ramieniowej, tak by uwzględniano kość promieniową i łokciową wraz z przylegającymi mięśniami. Noga z tylnej ćwierćtuszy zostaje oddzielona za pomocą cięcia przebiegającego przez staw kolanowy usuwając kości piszczelowe / kość stępu, włączając otaczające grupy mięśni zginaczy/prostowników.

Wymaga dookreślenia:
– usunięcie wyrostka łokciowego i stawu łokciowego na poziomie mięsa,
– usunięcie stawu skokowego z tylnej ćwierćtuszy i ścięgien kolanowych na poziomie mięsa.

Uwaga:
1680 goleń z przedniej ćwierćtuszy / tylnej ćwierćtuszy (pakowane razem), 1682 konkretnie dla przedniej ćwierćtuszy oraz 1683 konkretnie dla tylnej ćwierćtuszy.

Cięcia z tego elementu

Elementy Zasadnicze

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"