Strona Główna E Goleń E Goleń (pręga) przednia, z kością (1680)

Goleń (pręga) przednia, z kością

(1680)

Kończyna przednia jest oddzielona za pomocą cięcia prowadzonego za linią oddzielania
mostka od ćwierćtuszy, przez M. triceps brachii i M. biceps brachii oraz grzbietowego końca kości ramieniowej,
tak by uwzględniano kość promieniową i łokciową wraz z przylegającymi mięśniami.

Niezbędne do określenia:
● Usunięcie wyrostka łokciowego i stawu łokciowego na poziomie mięsa.

Pozostałe Cięcia z Elementu Goleń