Strona Główna E Elementy Zasadnicze E Kark z kością (1630)

Kark z kością

(1630)

Kark z kością jest oddzielony od ćwierćtuszy przedniej (1063) za pomocą cięcia prostego, równoległego i doczaszkowego do pierwszego żebra i przez punkt zetknięcia siódmego kręgu szyjnego i pierwszego kręgu piersiowego.

Wymaga dookreślenia:
Ligamentum nuchae zachowane lub usunięte.

Film Instruktażowy z Rozbioru

Cięcia z tego elementu

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"