Strona Główna E Kark E Kark bez kości (1630)

Kark bez kości

(1630)

Kark bez kości jest oddzielony od ćwierćtuszy przedniej (1063) za pomocą cięcia prostego, równoległego i doczaszkowego do pierwszego żebra i przez punkt zetknięcia siódmego kręgu szyjnego i pierwszego kręgu piersiowego.

Wymaga dookreślenia:
● Ligamentum nuchae zachowane lub usunięte.

Film Instruktarzowy z Rozbioru

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"