Wszystkie Cięcia z Elementu Wołowego:

Kark

Strona Główna 9 Kategoria: Kark

Interaktywna Tusza Wołowa:

Kark Rozbratel Łopatka Antrykot Szponderśrodkowy Polędwica Rostbef Łata Mostek Udziec Goleń Krzy-żowa Krzy- żowa

Elementy Zasadnicze

W pierwszej fazie rozbioru następuje podział półtuszy na ćwierci, a następnie na elementy zasadnicze. Następnie z elementów zasadniczych wykrawane są elementy handlowe, a z nich porcje kulinarne.

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"