Strona Główna E Antrykot E Antrykot Bez Kości Mięsień Zewnętrzny (2229)

Antrykot Bez Kości Mięsień Zewnętrzny

(2229)

Nazwa alternatywna: Antrykot Bez Kości
Antrykot bez kości mięsień zewnętrzny pochodzi z antrykotu bez kości oko (2240) i składa się z M. spinalis thoracis oraz mięśni M. multifidus dorsi. Mięśnie M. longissimus i M. complexus zostaną oddzielone poprzez cięcie przez naturalne połączenia.

Wymaga dookreślenia:
● M. complexus zostawiony;
● M. multifidus oddzielony.

Film Instruktarzowy z Rozbioru

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"