Strona Główna E Elementy Zasadnicze E Rostbef z kością i polędwicą (1550)

Rostbef z kością i polędwicą

(1550)

Rostbef z kością i z polędwicą przygotowuje się z ćwierćtuszy tylnej (1010) za pomocą cięcia pomiędzy ostatnim kręgiem lędźwiowym, a pierwszym kręgiem krzyżowym, w punkcie dogłowowym w stronę guza kości biodrowej do brzusznej części łaty. Łata (2200) jest odcięta w punkcie dogłowowym w stronę guza kości biodrowej w odległości około 50 do 75 mm od M. longissimus dorsi (oko polędwicy) i cięciem biegnącym równolegle do kręgosłupa, aż do określonego żebra.

Niezbędne do określenia:
● wymagana liczba żeber (0 do 3 żeber),
● odległość do oka mięśnia najdłuższego grzbietu,
● przepona zostawiona lub oddzielona,
● nerka zostawiona lub oddzielona,
● tłuszcz okołonerkowy zostawiony lub oddzielony.

Steki z Rostbefu z kością

I Stek z rostbefu

żebro 13

II Stek z rostbefu

żebro 13

III Stek z rostbefu

żebro 13

IV Stek z rostbefu

wyrostek lędźwiowy 6

V Stek z rostbefu

wyrostek lędźwiowy 6

VI Stek z rostbefu

wyrostek lędźwiowy 5

VII Stek z rostbefu

wyrostek lędźwiowy 5

VIII Stek z rostbefu

wyrostek lędźwiowy 4

IX Stek z rostbefu

wyrostek lędźwiowy 4

X Stek z rostbefu

wyrostek lędźwiowy 3

XI Stek z rostbefu

wyrostek lędźwiowy 3

XII Stek z rostbefu

wyrostek lędźwiowy 2

XIII Stek z rostbefu

wyrostek lędźwiowy 2

XIV Stek z rostbefu

wyrostek lędźwiowy 1

Inne cięcia z tego samego elementu głównego

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"