Strona Główna E Elementy Zasadnicze E Polędwica z warkoczem (2150)

Polędwica z warkoczem

(2150)

Polędwica z warkoczem jest przygotowywana z tylnej ćwierćtuszy i jest odrywana w jednym kawałku od powierzchni brzusznej kręgów lędźwiowych oraz bocznej powierzchni biodra. Mięsień M. psoas minor pozostaje na miejscu.

Wymaga dookreślenia:
● pokrywa tłuszczu zachowana lub usunięta,
● zewnętrzna gruba tkanka łączna
(omięsna) oddzielona lub zachowana,
● M. iliacus (przyległy do M. psoas minor)
zachowany lub usunięty.

Film Instruktażowy z Rozbioru

Cięcia z tego elementu

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"