Mostek

(1640-1643)

Mostek z kością jest przygotowywany z 13. żebrowej ćwierćtuszy przedniej (1063) przez proste cięcie rozpoczynające się na stycznej pierwszego żebra i pierwszego segmentu żebrowego, aż do zgięcia przepony na wysokości jedenastego żebra i kontynuację cięcia, aż do trzynastego żebra.

Niezbędne do określenia:
● liczba żeber (od 10 do 13 żeber),
● przepona zostawiona lub oddzielona,
● równoległa linia cięcia i punkt odcięcia
mostka.

UWAGA: Zestaw mostkowy: patrz szczegóły specyfikacji – pozycje kodu Mostek płat żebrowy 1673, Mostek część gruba 1674 oraz Mostek płat żebrowy 2473

Film Instruktażowy z Rozbioru

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"