Strona Główna E Antrykot E Antrykot z okrywą i kością (1604)

Antrykot z okrywą i kością

(1604)

Antrykot z okrywą i z kością jest przygotowywany z ćwierćtuszy przedniej (1063) poprzez oddzielenie mostka z kością (1643) i rozbratla z kością (1617). Szponder środkowy (1694) zostaje oddzielony w odległości 75 mm od M. longissimus dorsi mierząc od strony rostbefu (ogonowa), cięciem równoległym do kręgosłupa aż do określonego żebra. Trzony kręgowe zostają usunięte odsłaniając mięso chude, ale pozostawiając wyrostek kolczysty.

Wymaga dookreślenia:
● liczba żeber (4 do 9 żeber),
● wyrostek kolczysty zachowany lub usunięty,
● końcówka chrząstki łopatkowej i powiązana
chrząstka zachowana lub oddzielona,
● odległość żebra od oka mięśnia,
● M. trapezius zachowany lub usunięty,
● Ligamentum nuchae zachowane
lub usunięte.

Uwaga:
Antrykot często pochodzi z ćwierćtuszy tylnej cięcie pistoletowe (1020). (oryg. 1020-1028)

Element o małej marmurkowatości:

Element o średniej marmurkowatości:

Element o wysokiej marmurkowatości:

Film Instruktażowy z Rozbioru

Inne cięcia z tego elementu

Steki z antrykotu z kością

I Stek z antrykotu zk – żebro 10

II Stek z antrykotu

zk – żebro 10

III Stek z antrykotu

zk – żebro 9

IV Stek z antrykotu

zk – żebro 9

V Stek z antrykotu

zk – żebro 8

VI Stek z antrykotu

zk – żebro 8

VII Stek z antrykotu

zk – żebro 7

VIII Stek z antrykotu

zk – żebro 7

IX Stek z antrykotu

zk – żebro 6

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"