Strona Główna E Antrykot E Antrykot bez kości oko (2240)

Antrykot bez kości oko

(2240)

Antrykot bez kości, oko jest przygotowywany z ćwierćtuszy
przedniej (1063) i składa się z M. longissimus dorsi
i przyległych mięśni spodnich względem grzbietowej
części żeber (krawędź doogonowa od czwartego żebra
włącznie aż do trzynastego żebra).

Wymaga dookreślenia:
● liczba żeber (4 do 8 żeber) i ich umiejscowienie,
● M. illocostalis: zachowany lub oddzielony.

UWAGA: Antrykot bez kości oko często pochodzi z ćwierćtuszy tylnej cięcie pistoletowe (1020). Oryg. 1020-1028.

Film Instruktarzowy z Rozbioru

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"