Strona Główna E Rostbef E Rostbef bez kości (2140)

Rostbef bez kości

(2140)

Rostbef bez kości jest przygotowywany z ćwierćtuszy tylnej (1010) poprzez cięcie na wysokości stycznej lędźwiowokrzyżowego odcinka kręgosłupa, w kierunku dobrzusznej części łaty. Łata zostaje usunięta w ściśle określonej odległości w stosunku do mięśnia M. longissimus dorsi zarówno od strony dogłowowej jak i dogonowej.

Wymaga dookreślenia:
● liczba żeber (0 do 3 żeber),
● odległość od oka mięśnia,
● mięso międzykostne zachowana lub oddzielona,
● więzadło nadkolcowe zachowane lub oddzielone,
● M. multifidus zachowany lub usunięty.

Rostbef bez kości na różowo

(2140)

Film Instruktażowy z Rozbioru

Inne cięcia z tego samego elementu głównego

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"