Strona Główna E Goleń E Goleń (pręga) tylna, z kością (1683)

Goleń (pręga) Tylna, z Kością

(1683)

Goleń (pręga) z kością, przednia i tylna jest przygotowywana z ćwierćtuszy przedniej lub tylnej (grupa mięśni prostowników/zginaczy). Kończyna przednia jest oddzielona za pomocą cięcia prowadzonego za linią oddzielania mostka od ćwierćtuszy, przez M. triceps brachii i M. biceps brachii oraz grzbietowego końca kości ramieniowej, tak by uwzględniano kość promieniową i łokciową wraz z przylegającymi mięśniami. Noga z tylnej ćwierćtuszy zostaje oddzielona za pomocą cięcia przebiegającego przez staw kolanowy usuwając kości piszczelowe / kość stępu, włączając otaczające grupy mięśni zginaczy/prostowników.

Niezbędne do określenia:
● usunięcie wyrostka łokciowego i stawu łokciowego na poziomie mięsa,
● usunięcie stawu skokowego z tylnej ćwierćtuszy i ścięgien kolanowych na poziomie mięsa.

UWAGA:
1680 goleń z przedniej ćwierćtuszy / tylnej ćwierćtuszy (pakowane razem), 1682 konkretnie dla przedniej ćwierćtuszy oraz 1683 konkretnie dla tylnej ćwierćtuszy.

Film Instruktarzowy z Rozbioru

Pozostałe Cięcia z Elementu Goleń