Strona Główna E Udziec E Zrazowa Dolna z Ligawą i Nadprężem (2020)

Zdrazowa Dolna z Ligawą i Nadprężem

(2020)

Zrazowa dolna z ligawą i nadprężem położona jest w
linii bocznej / doogonowej względem kości udowej i jest
przyczepiona do kości miednicznej (os coxae) oraz jest
usuwana cięciem anatomicznym pomiędzy skrzydłem
z ogonkiem krzyżowej (2060) a zrazową górną (2010).
Koniec elementu od strony stopy jest odcinany prosto
w punkcie styczności ścięgna Achillesa i mięśnia
M. gastrocnemius. Przyłączona chrząstka jest usuwana
od kości krzyżowej.

Niezbędne do określenia:
● ścięgno Achillesa zachowane lub oddzielone,
● podkolanowe węzły chłonne zachowane lub oddzielone

Film Instruktarzowy z Rozbioru

Pozostałe Cięcia z Elementu Udziec

Nadpręże (2364)

Nadpręże (2364)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Ligawa (2040)

Ligawa (2040)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Ligawa (2040)

Ligawa (2040)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"