Strona Główna E Udziec E Ligawa (2040)

Ligawa

(2040)

Zrazowa dolna i ligawa odbłoniona jest przygotowywana ze zrazowej dolnej z ligawą (2030) przez anatomiczne oddzielenie zrazowej dolnej (2050) i ligawy (2040) wzdłuż naturalnego połączenia. Cały tłuszcz podskórny, tkanka łączna, błona i omięsna na zewnętrznym płacie oraz ligawa są usuwane. Mięsień w kształcie klina zlokalizowany na płaskiej części doogonowej zrazowej dolnej M. glutobiceps m oże z ostać o ddzielony, a by umożliwić anatomiczne usunięcie warstwy tłuszczu (wzdłuż połączenia).

Niezbędne do określenia:
● mięsień w kształcie klina lub płaska część ogonowa M. glutobiceps zachowane lub oddzielone.

Film Instruktarzowy z Rozbioru

Pozostałe Cięcia z Elementu Udziec

Nadpręże (2364)

Nadpręże (2364)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Ligawa (2040)

Ligawa (2040)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"