Strona Główna E Udziec E Nadpręże (2364)

Nadpręże

(2364)

Nadpręże przygotowuje się ze zrazowej dolnej z ligawą i nadprężem (2020) poprzez oddzielenie od M. gluteobiceps. Mięsień piętowy składa się z mięśni M. gastrocnemius oraz M. flexor superficialis. Obydwa mięśnie muszą być zachowane.

Wymaga dookreślenia:
● tkanka łączna zachowana lub usunięta,
● maksymalna długość zachowanego ścięgna.

Film Instruktarzowy z Rozbioru

Pozostałe Cięcia z Elementu Udziec

Ligawa (2040)

Ligawa (2040)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Ligawa (2040)

Ligawa (2040)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"