Strona Główna E Udziec E Skrzydło (2070)

Skrzydło

(2070)

Skrzydło przygotowuje się ze skrzydła z ogonkiem krzyżowej (2060) poprzez anatomiczne usunięcie mięśnia M. tensor fasciae latae czyli ogonka krzyżowej od skrzydła oraz otaczającego tłuszczu i biodrowych węzłów chłonnych.

Niezbędne do określenia:
● zdefiniowanie stopnia odsłonięcia
dalszych okrągłych mięśni na końcu
krzyżowej.

Film Instruktarzowy z Rozbioru

Pozostałe Cięcia z Elementu Udziec

Nadpręże (2364)

Nadpręże (2364)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Ligawa (2040)

Ligawa (2040)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"