Strona Główna E Łata E Część Mięśniowa Przepony (2205)

Część Mięśniowa Przepony

(2205)

Część mięśniowa przepony (M. transversus abdominis) jest zlokalizowana po wewnętrznej stronie jamy brzusznej w ćwierćtuszy tylnej (1010) i rozciąga się do końcowej partii brzusznej mostka z kością (1643). Otrzewna i złogi tłuszczu są oddzielone.

Niezbędne do określenia:
● tylna ćwierćtusza i / lub porcja ćwierćtuszy uwzględnione,
● błony pokrywające zachowane lub oddzielone

Film Instruktarzowy z Rozbioru

Pozostałe Cięcia z Elementu Łata

Przepona (2190)

Przepona (2190)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"