Strona Główna E Łopatka E Łopatka mięsień trójgłowy i podgrzebieniowy (2300)

Łopatka mięsień trójgłowy i podgrzebieniowy

(2300)

Łopatka mięsień trójgłowy i podgrzebieniowy jest przygotowywana z ćwierćtuszy przedniej (1063) poprzez cięcie wzdłuż naturalnego spojenia pomiędzy żebrami i będącymi przy łopatce częściami mięśni M. latissimus dorsi i M. trapezius (mięśnie powierzchniowe) oraz M. serratus ventralis (od strony powierzchni żebrowej łopatki). Element ten znajduje się w pozycji doogonowej do kości ramiennej oraz poniżej grzbietu łopatki i zawiera znaczną część mięśnia trójgłowego.

Wymaga dookreślenia:
● długość ogona od czubka chrząstki ogonowej,
● M. subscapularis zachowany lub oddzielony,
● ścięgna w końcu stawu ramieniowego zachowane lub oddzielone.

Film Instruktarzowy z Rozbioru

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"