Strona Główna E Łopatka E Łopatka mięsień nadgrzebieniowy (2310)

Łopatka mięsień nadgrzebieniowy

(2310)

Łopatka mięsień nadgrzebieniowy stanowi mięsień
w kształcie stożka umiejscowiony na powierzchni bocznej
łopatki dogłowowo od jej grzebienia. Pokrywa tłuszczowa
zostaje usunięta.

Wymaga dookreślenia:
● pokrywa tkanki łącznej: zachowana lub usunięta.

Film Instruktarzowy z Rozbioru

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"