Wszystkie Cięcia z Elementu Wołowego:

Cięcie

Strona Główna 9 Kategoria: Cięcie

Interaktywna Tusza Wołowa:

Kark Rozbratel Łopatka Antrykot Szponderśrodkowy Polędwica Rostbef Łata Mostek Udziec Goleń Krzy-żowa Krzy- żowa
Ćwierćtusza tylna, cięcie pistoletowe (1017)

Ćwierćtusza tylna, cięcie pistoletowe (1017)

Ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe jest pozyskiwana z ćwierćtuszy tylnej 1010 (przez ten symbol rozumiemy symbol grupy zawierającej ćwierci od 1009 do 1019) poprzez odcięcie łaty (2200), bocznej części żeber i brzusznej części mostka. Wykonuje się cięcie rozpoczynającesię na początku powierzchniowego, pachwinowego węzła chłonnego oddzielającego M. rectus abdominus i dalej z konturem biodra,
następnie prowadzi się cięcie równolegle do kręgosłupa, około 50 mm od M. longissimus dorsi (mięsień najdłuższy grzbietu) aż do określonego
żebra.

Elementy Zasadnicze

W pierwszej fazie rozbioru następuje podział półtuszy na ćwierci, a następnie na elementy zasadnicze. Następnie z elementów zasadniczych wykrawane są elementy handlowe, a z nich porcje kulinarne.

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"