Strona Główna E Cięcie E Ćwierćtusza tylna, cięcie pistoletowe (1017)

Ćwierćtusza tylna, cięcie pistoletowe

(1009-1019)

Ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe jest pozyskiwana z ćwierćtuszy tylnej 1010 (przez ten symbol rozumiemy symbol grupy zawierającej ćwierci od 1009 do 1019) poprzez odcięcie łaty (2200), bocznej części żeber i brzusznej części mostka. Wykonuje się cięcie rozpoczynającesię na początku powierzchniowego, pachwinowego węzła chłonnego oddzielającego M. rectus abdominus i dalej z konturem biodra, następnie prowadzi się cięcie równolegle do kręgosłupa, około 50 mm od M. longissimus dorsi (mięsień najdłuższy grzbietu) aż do określonego
żebra.

Niezbędne do określenia:
● wymagana liczba żeber (1 do 10),
● przepona zachowana lub usunięta,
● nerka zachowana lub usunięta,
● tłuszcz nerkowy/miedniczy zachowany lub usunięty,
● określona długość żebra mierzona od oka mięśnia.

UWAGA: Wykonuje się również cięcie pistoletowe bezpośrednio z półtuszy (1000). Na zdjęciach jest ćwierćtusza tylna 8 żeber (1017)

Film Instruktażowy z Rozbioru

Cięcia z tego elementu

Przepona (2190)

Przepona (2190)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Nadpręże (2364)

Nadpręże (2364)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Ligawa (2040)

Ligawa (2040)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Ligawa (2040)

Ligawa (2040)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Skrzydło (2070)

Skrzydło (2070)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Elementy Zasadnicze

Goleń (1680)

Goleń (1680)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Mostek (1643)

Mostek (1643)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Krzyżowa (2090)

Krzyżowa (2090)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"

Łata (2200)

Łata (2200)

viewBox="0 0 711 278" style="enable-background:new 0 0 711 278;" xml:space="preserve"